FAQ items aan het laden...
Ervaringsverhalen van mantelzorgers 2024-03-13T08:45:16+01:00

Projectomschrijving

ERVARINGSVERHALEN VAN MANTELZORGERS

Voor Steunpunt Mantelzorg schreef Mirjam van Huet vele ervaringsverhalen van mantelzorgers.

DE UITDAGING

Beschrijf de ervaringen van mantelzorgers op zo’n manier dat zij een voorbeeld zijn voor andere mantelzorgers. Het doel van de verhalen is dat het anderen inspireert en dat het de drempel naar Steunpunt Mantelzorg verlaagt.

DE AANPAK

Voor een goed ervaringsverhaal moet je als interviewer de tijd nemen. Het gaat over de persoonlijke situatie van de geïnterviewden en vaak is het voor het eerst dat zij hun verhaal laten optekenen. Mirjam gaat bij de mantelzorger op bezoek en luistert. Luisteren is hierbij minstens zo belangrijk als vragen stellen.
Al tijdens het interview vat Mirjam samen wat de mantelzorger heeft verteld. Ze schets voor de geïnterviewde alvast wat ze in het artikel wil opnemen. Door deze aanpak wordt het niet een verhaal óver de mantelzorger, maar mét de mantelzorger.

HET EINDRESULTAAT

Het resultaat is een artikel waarin de mantelzorger zichzelf herkent en wat hij met trots aan anderen laat zien. Doordat het verhaal echt in samenwerking met de mantelzorgers tot stand komt, is het voor hen net zozeer van waarde als voor Steunpunt Mantelzorg, die hiermee haar dienstverlening onder de aandacht brengt.

Lees een aantal interviews met mantelzorgers:

‘Soms is de ziekte de baas’
‘Een handicap of ziekte is niet eng’
Zorgen voor je ouders