FAQ items aan het laden...
Casus: Hanseatic City Challenge 2017-12-01T09:07:34+01:00

Projectomschrijving

CASUS: HANSEATIC CITY CHALLENGE

De Nieuwe Hanze Unie is de plek waar de vier o’s in Zwolle en omgeving samenwerken. Studenten van verschillende opleidingen en niveaus – mbo en hbo –  werken samen om overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers te helpen. Aan de hand van het project ‘Hanseatic City Challenge’ beschreef Mirjam van Huet de werkwijze en het gedachtegoed van De Nieuwe Hanze Unie.

DE UITDAGING

Schrijf een artikel over de resultaten en effecten van de ‘Hanseatic City Challenge’, zodat de betrokken partijen weten wat hun inzet heeft opgeleverd. Gebruik de ‘Hanseatic City Challenge’ tevens als ‘case’ van De Nieuwe Hanze Unie, zodat de lezer bekend raakt met het gedachtegoed van De Nieuwe Hanze Unie.

DE AANPAK

1. In een voorbespreking met de opdrachtgever besprak Mirjam het doel van het artikel.
2. Middels 17 telefonische interviews met verschillende betrokkenen onderzocht Mirjam de effecten en resultaten van de ‘Hanseatic City Challenge’.
3. De volgende stap was het schrijven van het artikel, dat vervolgens aan alle geïnterviewde en de opdrachtgever is voorgelegd.
4. Mirjam heeft de grafisch vormgever gebriefd over het doel van het artikel en de wensen en eisen voor de vormgeving.
5. Met de geïnterviewden zijn afspraken gemaakt over de verspreiding van het artikel via hun eigen kanalen, zoals nieuwsbrieven, sociale media en websites.

HET EINDRESULTAAT

Lees het artikel over de ‘Hanseatic City Challenge’